Uw zaak, onze zorg!


Over ons

Advocatenkantoor Open Law werkt zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand als ook voor betalende cliënten.

Het intakegesprek vindt kosteloos plaats. In dit gesprek zullen de feiten en omstandigheden evenals uw rechtsprobleem besproken worden. In de meeste gevallen kunnen we een tijdinschatting maken van uw zaak. Het intakegesprek duurt circa 30 minuten.

Rechtsgebieden

ArbeidsrechtWerkgevers en werknemers hebben beide te maken met het arbeidsrecht. Te denken valt aan zaken als ontslag (op staande voet) en ontslagvergoeding of (langdurig) ziekte van werknemers of arbeidsongeschiktheid van werknemers. Het inhouden van loon of te laat betalen van loon. Heeft u als werknemer of werkgever juridisch advies nodig over arbeidsovereenkomsten,

Meer

BestuursrechtHet bestuursrecht beschrijft de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het komt regelmatig voor dat burgers of bedrijven, het niet eens zijn met beslissing van een overheidsinstantie. Bent u het niet eens met een gemeentelijke boete, een beslissing van het UWV, wordt uw aanvraag WMO/PGB afgewezen?

Meer

Sociaal zekerheidsrechtDe overheid zorgt dat je inkomen krijgt om te kunnen overleven als je door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid tijdelijk of blijvend zonder werk zit. Wij kunnen u bijstaan bij problemen met uw uitkering of dit een ZW- uitkering, WW- uitkering of een WAO/WIA-uitkering is. Vindt u dat u recht heeft op een uitkering en krijgt u die niet, of is u uitkering verlaagd of moet u uw uitkering (deels) terugbetalen?

Meer

VreemdelingenrechtHeeft u hulp nodig bij het aanvragen van een visum kort of lang verblijf in Nederland of bij de aanvraag van een verblijfsvergunning? Is uw aanvraag bij de IND afgewezen en wilt u hiertegen in bezwaar of beroep gaan? Wij zijn ervaren op het gebied van vreemdelingenrecht en helpen u ook graag bij uw hulpvraag.

Meer

VerbintenissenrechtHet verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen verschillende personen. Als twee partijen een overeenkomst sluiten, moeten zij de verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeit nakomen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een betaling, product of een service.

Meer

HuurrechtIndien u een conflict heeft op het gebied van het huurrecht of indien u wilt een huurovereenkomst laten opstellen, is het aan te raden om een jurist huurrecht in de armen te nemen. Het huurrecht is continu in ontwikkeling door wetswijziging en nieuwe inzichten in de jurisprudentie. Dit zorgt regelmatig voor vragen en problemen aan zowel de kant van de verhuurder als de huurder.

Meer

StrafrechtEen dagvaarding ontvangen of een oproep voor verhoor? Neem contact op met ons. Heeft u een oproep gekregen voor een verhoor of bent u al gedagvaard voor de rechtbank of bijvoorbeeld een OM-zitting? Dan is het van belang dat u wordt geadviseerd door een advocaat. Wij zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden.

Meer

Contactformulier