Sociaal zekerheidsrecht

De overheid zorgt dat je inkomen krijgt om te kunnen overleven als je door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid tijdelijk of blijvend zonder werk zit. Wij kunnen u bijstaan bij problemen met uw uitkering of dit een ZW- uitkering, WW- uitkering of een WAO/WIA-uitkering is. Vindt u dat u recht heeft op een uitkering en krijgt u die niet, is u uitkering verlaagd of moet u uw uitkering (deels) terugbetalen?

Wij zijn gespecialiseerd in de complexe systematiek van dit rechtsgebied en kunnen u bijstaan met uw geschil. In geval van bezwaar is het van belang dat u binnen een termijn van zes weken een bezwaar indient. Na die termijn is bezwaar niet meer mogelijk. Het is van belang om u tijdig te laten informeren over uw rechten.

Gratis intake

Het intakegesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend! Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen 24 uur contact opnemen met u.