ArbeidsrechtWerkgevers en werknemers hebben beide te maken met het arbeidsrecht. Te denken valt aan zaken als ontslag (op staande voet) en ontslagvergoeding of (langdurig) ziekte van werknemers of arbeidsongeschiktheid van werknemers. Het inhouden van loon of te laat betalen van loon. Heeft u als werknemer of werkgever juridisch advies nodig over arbeidsovereenkomsten,

Meer

BestuursrechtHet bestuursrecht beschrijft de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het komt regelmatig voor dat burgers of bedrijven, het niet eens zijn met beslissing van een overheidsinstantie. Bent u het niet eens met een gemeentelijke boete, een beslissing van het UWV, wordt uw aanvraag WMO/PGB afgewezen?

Meer

Sociaal zekerheidsrechtDe overheid zorgt dat je inkomen krijgt om te kunnen overleven als je door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid tijdelijk of blijvend zonder werk zit. Wij kunnen u bijstaan bij problemen met uw uitkering of dit een ZW- uitkering, WW- uitkering of een WAO/WIA-uitkering is. Vindt u dat u recht heeft op een uitkering en krijgt u die niet, of is u uitkering verlaagd of moet u uw uitkering (deels) terugbetalen?

Meer

VreemdelingenrechtHeeft u hulp nodig bij het aanvragen van een visum kort of lang verblijf in Nederland of bij de aanvraag van een verblijfsvergunning? Is uw aanvraag bij de IND afgewezen en wilt u hiertegen in bezwaar of beroep gaan? Wij zijn ervaren op het gebied van vreemdelingenrecht en helpen u ook graag bij uw hulpvraag.

Meer

Verbintenissenrecht/contractenrechtHet verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen verschillende personen. Als twee partijen een overeenkomst sluiten, moeten zij de verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeit nakomen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een betaling, product of een service.

Meer

HuurrechtWerkgevers en werknemers hebben beide te maken met het arbeidsrecht. Te denken valt aan zaken als ontslag (op staande voet) en ontslagvergoeding of (langdurig) ziekte van werknemers of arbeidsongeschiktheid van werknemers. Het inhouden van loon of te laat betalen van loon. Heeft u als werknemer of werkgever juridisch advies nodig over arbeidsovereenkomsten,

Meer

StrafrechtWilt u het ingevorderde rijbewijs eerder terug, bijvoorbeeld omdat u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke verplichtingen? Dan adviseren wij u om z.s.m. een klaagschrift te laten indienen bij de rechtbank door een van onze juristen.

Meer