Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het komt regelmatig voor dat burgers of bedrijven het niet eens zijn met beslissing van een overheidsinstantie. Bent u het niet eens met een gemeentelijke boete, een beslissing van het UWV of wordt uw aanvraag WMO/PGB afgewezen? Wij kunnen u bijstaan bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Gratis intake

Het intakegesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend! Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen 24 uur contact opnemen met u.